Concept Illustration & Animation

Vi er kanskje det eneste 3D-visualiserings firmaet i verden som har bore-personell med mer enn 40 års operasjonell erfaring innen offshore boring, ingeniørarbeid og design. CIA AS er organisert som en liten, prosjektorientert enhet, og drar nytte av effektiviteten og fleksibiliteten som er naturlig iboende i et lite firma.

Hovedfordelen med vår programvare, framfor programvaren til ingeniører, er hvor effektivt vi kan modellere og deretter animere strukturer for å avgjøre om layouten kan bli optimalisert, for så å bli implementert.
Typiske prosjekter vi jobber med kan være alt fra visualisering av et offshore fartøy basert på tegninger eller bilder, konseptutvikling basert på en skisse, og helt til endelige as-built design-visualiseringer.

Ny teknologi gjør oss i stand til å utvikle interaktive modeller for kunder som ønsker 3D-verktøy som er skreddersydd deres individuelle behov. RIGBOX er en slik interaktiv modell, hvor brukeren fritt kan utforske og samhandle med en 3D modell basert på et konsept eller et ferdigstilt prosjekt.