Illustrasjoner & Animasjoner

Demonstrering av alle typer operasjoner som enehten skal kunne utføre.
Eksempler: Ankomme Lokasjon, Ankerhåndtering, Topphulls Boring, Stigerør og BOP-håndtering, Stigerørsstrammere, Moon Pool Operasjoner, Boredekksoperasjoner, Boring, Rørhåndtering, Forings – og produksjonsrør håndtering, Sementeringsoperasjoner, Borevæskesystem cutaway som viser væskestrøm, Borekakshåndtering, Komplettering, Juletrehåndtering, Oppjekkbare – og flytbare plattformer og mye, mye mer.