DE ANSATTE ER cias MEST VERDIFULLE EIENDEL

Ferdighetene, erfaringen, dedikasjonen og arbeidsmoralen til våre ansatte er særdeles viktig for firmaets utvikling, kvalitet og HMS-plikter. CIA jobber dedikert for å legge til rette for prosesser som bidrar til å motivere de ansattes tilhørighet.

 
 

KVALITETSMÅL:

• ivareta kundens ønsker
• forsikre oss om at sertifisering, test – og inspeksjonstjenester som blir tilbudt etterkommer gjeldende standarder og retningslinjer
• opprettholde og forbedre ansattes kompetanse
• forsikre oss om at ansatte er kjent med kvailtetssikrings-krav og implementerer prosedyrene i det daglige arbeidet
• forbedre kvaliteten i alle våre tjenester gjennom kontinuerlig utvikling

ACHILLES JQS SERTIFISERING

Concept Illustration & Animation AS er registrert i Achilles JQS Qualification System, og oppfyller alle standarder fastsatt av ISO 9001